Indehaverne af Psykologhuset Clemens er Signe Rakel Hein og Anne Marie Thuesen – begge erfarne psykologer med solidt kendskab til komplicerede psykologiske problemstillinger og de primære sektorer omkring børn og unge. 

Signe Rakel Hein Anne-Marie Thuesen

Signe Rakel Hein 

(f. 1974)

Læs mere

Anne-Marie Thuesen 

(f. 1965)

Læs mere

Mentalisering og mentaliseringsbaseret terapi

Psykologhuset Clemens’ primære psykologfaglige fundament er baseret på begrebet mentalisering og behandlingsprincipperne bag mentaliseringsbaseret terapi.
Mentalisering kan beskrives som evnen til at se sig selv udefra og se andre indefra. Mentalisering betyder nemlig evnen til implicit og eksplicit at fortolke sine egne og andres handlinger som meningsfulde ytringer af indre mentalt liv (eksempelvis relationelle behov, følelser, motiver og personlige ønsker). Evnen til at forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver er grundlæggende for et socialt velfungerende hverdagsliv. I modsat tilfælde, hvor denne evne er forringet eller fraværende, har det betydning for hverdagslivets komplikationer som misforståelser, falske antagelser og konflikter og i mere alvorlig grad for udvikling af psykopatologi. 

Læs mere om mentalisering


Psykologhuset Clemens har en brochure, som kan downloades her:

Clemens brochure

Drengenavnet Clemens er latinsk og betyder rolig, blid, mild, sagtmodig, overbærende, nådig.