Uddannelse og efteruddannelse

 • Uddannet cand.pæd.psych (2002)
 • Autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening
 • Lærer (1992)
 • Mentaliseringsbaseret Terapi
 • Narrativ terapi
 • Lektor i psykologi
 • Forskning og formidling
 • Rorschach videregående
 • Mindre kurser
  - Systemisk terapi, ADHD, neuropsykologi 
  - Emotional Availability Scales (EAS)

Arbejdserfaringer

 • Klinisk psykolog i JanusCentret, psykologisk klinik og videnscenter for børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd
 • Psykolog tilknyttet Rigshospitalet, Klinisk genetisk afdeling
 • Privatpraktiserende psykolog, www.psykolog2.dk
 • PPR-psykolog i Rådgivning Børn, Unge og Familie, Furesø Kommune
 • Lektor i psykologi ved University College Capital (UCC)
 • Underviser i Specialafdeling for børn med Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og ADHD

Typer af problemstillinger

 • Udsatte børn, unge og familier med psykosociale problemstillinger
 • Omsorgssvigtede børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, traumer, affektregulerings- og mentaliseringsvanskeligheder/ svigt
 • Børn og unge med Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsvanskeligheder og ADHD
 • Børn og unge med begavelsesproblematikker
 • Børn og unge med seksuelt bekymrende og/ eller krænkende adfærd
 • Krisereaktioner og krisehåndtering i familier
 • Konflikthåndtering og mægling
 • Manglende trivsel hos børn og unge, skole- og angst- og selvværdsproblematikker
 • Specialpædagogiske problemstillinger, herunder inklusionsproblematikker

Typer af opgaver/ ydelser

 • Psykologisk udredning af børn og unge 
 • Psykologisk behandling af børn, unge og familier
  - Individuel terapi
  - Gruppeterapi
  - Familiesamtaler
  - Forældrerådgivning
  - Behandling hvor netværket (professionelle og forældre) er inddraget
 • Supervision af lærere, pædagoger og psykologer
 • Rådgivning og konsulentbistand til forvaltninger, socialpsykiatrien og andre professionelle
 • Undervisning og efteruddannelse
 • Kurser og foredrag
 • VISO leverancer
 • Metodeudvikling, vidensindsamling og -formidling

Artikler

Borgwardt, L., Danielsen, E. R., Thomsen, C., Månsson, J. E., Olesen, N. T., Thuesen, A., Olsen, K. J., Fogh, J., Dali, C. I. & Lund, A. M. (2014). Enzyme replacement therapy in children and adolescents with alphamannosidosis: An 18 months follow-up. The Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening (JIEMS).