Uddannelse og efteruddannelse

 • Uddannet cand.psych. (2006)
 • Autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening
 • Mentaliseringsbaseret Terapi
 • Mediation og seksuelle overgreb
 • Restorative Justice v. AIM
 • Risikovurdering af seksuelt krænkende adfærd v. AIM 
 • Klinisk hypnose, Hypnose og overvægt
 • Rorschach videregående
 • Mindre kurser
  - Systemisk familieterapi, Neuropsykologi, Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
  - Lovgivning og etik i relation til psykologarbejdet indenfor børn og ungeområdet
  - Psykologen som konsulent
  - Intervenerende børneundersøgelser
  - Emotional Availability Scales (EAS)

Tidligere arbejdserfaringer

 • Klinisk psykolog i JanusCentret, psykologisk klinik og videnscenter for børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd
 • PPR-psykolog i Rådgivning Børn, Unge og Familier, Furesø Kommune
 • Psykolog i PlusKidz, et behandlingstilbud til familier med svært overvægtige børn
 • Ekstern underviser i psykologi på Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium

Typer af problemstillinger

 • Udsatte børn, unge og familier med psykosociale problemstillinger
 • Omsorgssvigtede børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, traumer, affektregulerings- og mentaliseringsvanskeligheder/ svigt 
 • Børn og unge med Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsvanskeligheder og ADHD
 • Børn og unge med begavelsesproblematikker
 • Børn og unge med seksuelt bekymrende og/ eller krænkende adfærd
 • Krisereaktioner og krisehåndtering i familier
 • Konflikthåndtering og mægling
 • Manglende trivsel hos børn og unge, skole- og selvværdsproblematikker
 • Svær overvægt hos børn og unge
 • Spiseforstyrrelser
 • Udsatte etniske minoritetsfamilier

Typer af opgaver/ ydelser

 • Psykologisk udredning af børn og unge
 • Psykologisk behandling af børn, unge og familier
  - Individuel terapi
  - Gruppeterapi
  - Familiesamtaler
  - Forældrerådgivning
  - Behandling hvor netværket (professionelle og forældre) er inddraget
 • Mægling i seksuelle overgrebssager
 • Supervision af lærere, pædagoger og psykologer
 • Rådgivning og konsulentbistand til forvaltninger og andre professionelle
 • Undervisning 
 • Kurser og foredrag
 • VISO leverancer
 • Metodeudvikling, vidensindsamling, og -formidling