Rådgivning

Psykologhuset Clemens tilbyder rådgivning til sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og andre professionelle i forbindelse med komplicerede psykosociale problemstillinger i børne- og familiesager. Rådgivningen kan blandt andet handle om at skabe overblik, strukturere og prioritere i et komplekst sagsforløb samt tilføre en psykologfaglig forståelse af en problemstilling.

Priser:

Rådgivning
1.200,- kr. i timen

Evt. transport
475,- kr. i timen

Rådgivning kan foregå via telefon, Skype og ved almindelig fremmøde. Priserne er ens uanset kontaktform. Rådgivning kan desuden foregå hos henvender mod betaling af transport.

Konsulentbistand

Psykologhuset Clemens tilbyder desuden konsulentbistand til kommuner og behandlingsinstitutioner i forbindelse med tværinstitutionelle udfordringer i komplicerede børne- og familiesager. Det kan handle om problemstillinger, der kræver en række af professionelle indsatser på forskellige organisatoriske niveauer, hvor der er behov for at skabe overblik, struktur samt fordeling af ansvar og roller for at sikre en kvalificeret sagshåndtering.

Priser:

Konsulentbistand
1.100,- kr. i timen

Evt. transport
475,- kr. i timen

Konsulentbistand kan efter et indledende møde foregå via Skype og ved almindelig fremmøde. Priserne er ens uanset kontaktform. Konsulentbistand kan desuden foregå hos henvender mod betaling af transport.

Der er gratis telefonrådgivning på hverdage i dagtimerne. Hvis vi er optaget af møde eller andet lægges en besked på telefonsvareren og vi ringer tilbage hurtigst muligt.