Psykologhuset Clemens tilbyder psykologisk behandling til børn, unge og familier med omfattende og komplekse psykosociale og/eller socialkognitive problemstillinger. 

Typer af behandling

Familiesamtaler, forældrerådgivning og søskendesamtaler

Familier kan have brug for rådgivningssamtaler i forbindelse med, at et barn eller ung er henvist til Clemens til enten undersøgelse eller behandling. Der kan være behov for rådgivning til forældre, samtaler med hele familien, samtaler mellem søskende og i nogle tilfælde inddragelse af bedsteforældre eller søskende til forældre. Udgangspunktet er inddragelse af familien med henblik på at styrke familiens interne relationer, at styrke familiens blik på og forståelse af hinanden samt at familien kan styrke barnet/ den unge i hans trivsel og udvikling.

I nogle situationer kan der med fordel igangsættes akutte rådgivningssamtaler til forældre - dette især når der er tale om krænkelser eller andre alvorlige forhold begået af eller mod barnet eller den unge og hvor forældrene har brug for støtte for at kunne varetage forældreomsorgen og opretholde hverdagen.

Pris:
En person: 1.100 kr. i timen
> to personer: 1.400 kr. i timen

Individuel terapi

Vi tilbyder individuelle terapiforløb med børn og unge. Afhængig af barnets behov og udviklingsprofil herunder personlighed, kognitive funktion samt alder tilbydes barnet forskellige typer af terapi.

  • Mentaliseringsbaseret terapi
  • Terapi med fokus på social træning

Læs mere

Pris: 950 kr. i timen

Psykologisk behandling med inddragelse af netværk

Børn og unge med en kombination af svære psykosociale, socialkognitive og/ eller begavelsesmæssige vanskeligheder kan have stor gavn af, at deres primære netværk af voksne (professionelle) og forældre deltager sammen med den unge i et behandlingsforløb målrettet de centrale udfordringer, der skaber mistrivsel og forhindrer udvikling hos barnet/ den unge.

Ofte har disse børn og unge en meget fragmentarisk hukommelse, vanskeligheder med at fastholde og skabe mening af samtale, samspil og udveksling samt vanskeligheder med at overskue forløb, der strækker sig over tid. Endvidere har de brug for mange gentagelser for at optage ny viden, de har brug for spejling, regulering, struktur og vedholdenhed, som netværket af voksne omkring dem har ansvaret for og som sikrer og styrker progression i behandlingsforløbet. Man kan sige, at deres primære voksen-netværk fungerer som deres hukommelse, ”affektregulator” og ”motivations-vedligeholder” før, under og i nogle tilfælde efter et behandlingsforløb, afhængig af omfanget af barnet/ den unges vanskeligheder.

Et behandlingsforløb, hvor barnet/ den unges netværk er inddraget kan typisk være et forløb, hvor behandlingsindsatserne er en kombination af dels sessioner, hvor barnet/ den unge deltager sammen med deres netværk og sessioner og hvor kun barnet/ den unge deltager. Dels undervisning og supervision/ rådgivning til de voksne. Behandlingsforløbet er således både orienteret omkring lærings- og forandringsprocesser hos barnet/ den unge men også lærings- og forandringsprocesser hos deres primære netværk af voksne, da disse børn og unges udvikling og trivsel i høj grad er afhængige af og baseret på, at deres netværk bærer ansvaret for deres udvikling og trivsel.

Pris: 1.200 kr. i timen

Koordineret samarbejde blandt professionelle

Et psykologisk behandlings- eller rådgivningsforløb bør i mange tilfælde kombineres med et koordinerende samarbejde med øvrige professionelle, der samarbejder med familien, med henblik på at sikre et sammenhængende og kvalificeret tilbud til familien. Et koordinerende samarbejde er en væsentlig del af en kvalificeret indsats overfor komplicerede psykosociale problemstillinger.

Påbegyndelse af behandlingsforløb

Vi anbefaler som hovedregel, at barnet eller den unge er eller bliver psykologisk undersøgt inden der bliver igangsat et behandlingsforløb. Vores erfaring er, at de forskellige behandlingsformer ikke har ubegrænsede anvendelsesmuligheder. Der vil derfor f.eks. være en del børn og unge fra ovenstående målgrupper, hvor individuel psykoterapi ikke er velegnet, men hvor behandling med inddragelse af netværk er relevant og virksomt. Barnets behov og profil bør derfor afklares inden igangsættelse af behandling, da den ellers kan have ringe eller ingen effekt.

For at påbegynde et rådgivningsforløb er en psykologisk undersøgelse ikke nødvendigt.