ForaeldrekompetenceundersoegelsePsykologhuset Clemens har omfattende erfaring med at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser for kommuner, der ønsker at få en vurdering af forældres omsorgsevne og evne til at varetage et konkret barns udviklingsbehov.

Hvad indeholder en forældrekompetenceundersøgelse?

I Psykologhuset Clemens følger vi Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser og på baggrund af disse har undersøgelsen følgende indhold:
• En klinisk psykologisk vurdering af det konkrete barns behov
• En klinisk psykologisk vurdering af ressourcer og vanskeligheder hos forældrene
• En klinisk psykologisk vurdering af forældrenes udviklingspotentiale samt
• En klinisk psykologisk vurdering af barnets mulighed for at udvikle andre mestringsstrategier

Forældrekompetenceundersøgelsen varetages af to autoriserede psykologer pga. den kompleksitet, der er forbundet med undersøgelsen samt undersøgelsens indgribende karakter overfor familien. Vi er meget fokuserede på at skabe et godt samarbejde med familien og kommunen, så alle parter får en dybdegående forståelse af familiens dynamik og hvordan den bedst muligt kan hjælpes.

Hvordan forløber en forældrekompetenceundersøgelse?

I Psykologhuset Clemens indledes forældrekompetenceundersøgelsen med et møde med sagsbehandler, hvor det afklares, hvad baggrunden for og formålet med undersøgelsen er.

Dernæst holdes et opstartsmøde hvor forældre og sagsbehandler deltager. Her gennemgås hvorfor undersøgelsen ønskes udført, hvordan undersøgelsen tilrettelægges og hvad den indbefatter. Det tydeliggøres for forældrene, at det er sagsbehandleren, der er myndighedsperson og som træffer afgørelser, der eventuelt har baggrund i forældrekompetenceundersøgelsens konklusioner.

Samtidig gøres det klart, at undersøgelsen ikke er underlagt tavshedspligt overfor sagsbehandler og at det derfor ikke er et fortroligt rum, der efterstræbes.

Derefter vil der (afhængig af det konkrete barn og familie) foretages følgende:
• Samtaler med forældre
• Samtaler med barnet – evt. legeobservationer
• Samtale med barnets netværk
• Observationer af forældre-barn samspil/relation
• Psykologisk testning af forældre (hvis det vurderes hensigtsmæssigt)
• Gennemgang af relevante sagsakter
• Udarbejdelse af erklæring

Forældrekompetenceundersøgelsen afsluttes med en gennemgang af undersøgelsens resultater sammen med forældre og sagsbehandler.

Pris for forældrekompetenceundersøgelse:

Efter aftale.

Evt. transport
475,- kr. i timen