Psykologhuset Clemens tilbyder undervisningstemaer, der retter sig mod større indsigt i og forståelse for begrebet mentalisering og dets betydning for udsatte børn, unge og familier med alvorlige udviklings- og relationsvanskeligheder.

Mentalisering er ifølge nyere psykologisk forskning centralt for forståelsen af konsekvenserne af bl.a. omsorgssvigt, krænkelser af seksuel og voldelig art samt alkohol- og andet misbrug i familier. Derfor er et kendskab til mentalisering og anvendelse af en mentaliseringsbaseret tilgang særdeles relevant for de professionelle, der beskæftiger sig med såvel undersøgende som behandlingsmæssige opgaver i relation til disse børn, unge og familier.

For at forstå og operationalisere mentaliseringsbegrebet inddrages i undervisningen bl.a. viden om udvikling, betydningen af barnets tilknytningsstil og barnets selvdannelse samt affektregulering. Disse begreber er med til at klarlægge såvel potentialer som forhindringer for udvikling og understøttelse af mentaliseringskapaciteten hos børn og unge.

Undervisningen retter sig mod socialrådgivere, lærere og pædagoger på specialskoler og institutioner samt plejeforældre og familiekonsulenter.

Undervisningen tilrettelægges i forhold til de arbejdsopgaver og behov, der knytter sig til de forskellige professioner.

Eksempler på temaer:

Tema 1
Omsorgssvigt i et mentaliseringsbaseret perspektiv, hvor sammenhængen mellem omsorgssvigt, barnets tilknytningsstil, selvdannelse og affektreguleringskompetence afdækkes med henblik på at vurdere, hvilke undersøgelser/foranstaltninger, der bør iværksættes for at sikre barnets udvikling og behov.
Underviser: Psykolog Signe Rakel Hein og psykolog Anne-Marie Thuesen

Tema 2
Årsager og konsekvenser når børn og unge udviser seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd. Hvordan kan et mentaliseringsperspektiv hjælpe til forståelse af problematikken og planlægning af foranstaltninger?
Underviser: Psykolog Signe Rakel Hein og psykolog Anne-Marie Thuesen

Tema 3
Hvad betyder det for børns udvikling af mentaliseringevnen, når de vokser op i en alkoholfamilie? Hvordan kan et mentaliseringsperspektiv hjælpe os til at forstå barnets situation samt vejlede os i undersøgelses- og foranstaltningsarbejdet?
Underviser: Psykolog Signe Rakel Hein og psykolog Anne-Marie Thuesen

Priser:

Halv dag (3 timer)
7.000,- kr.

Hel dag (7 timer)
14.000,- kr.

Evt. transport
475,- kr. i timen