Psykologhuset Clemens tilbyder individuelle terapiforløb til voksne, unge og børn. Vores terapiforløb er baseret på begrebet mentalisering og behandlingsprincipperne bag mentaliseringsbaseret terapi.

Mentaliseringsbaseret terapi

Mentalisering kan beskrives som evnen til at se sig selv udefra og se andre indefra. Mentalisering betyder evnen til implicit og eksplicit at fortolke sine egne og andres handlinger som meningsfulde ytringer af indre mentalt liv (eksempelvis relationelle behov, følelser, motiver og personlige ønsker). Evnen til at forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver er grundlæggende for et socialt velfungerende hverdagsliv.

Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er en terapiform, hvor evnen til at mentalisere systematisk er i fokus og hvor den terapeutiske kontekst og relation anvendes konkret med henblik på at fremme mentaliseringsevnen. Med udgangspunktet i mentalisering vil terapien både have fokus på kognitive og emotionelle processer og terapiformen anvender såvel psykoedukative som kognitive og psykoanalytiske teknikker. Mentaliseringsbaseret terapi har både fokus på egne men også andres tanker og følelser og vil typisk være rettet mod klientens aktuelle hverdagsliv og relationer snarere end tidlige erindringer og afsluttede relationer.

En vellykket terapeutisk relation mellem klient og terapeut aktiverer klientens tilknytningssystemer. Med udgangspunkt i det karakteristika bruges den terapeutiske relation aktivt i MBT til at befordre udvikling af evnen til mentalisering. Den terapeutiske holdning i MBT indebærer en ikke-vidende, nysgerrig position, hvor terapeuten er aktiv i dialog med klienten med et fokus på at have ”sindet på sinde”. MBT er mere fokuseret på processer (følelsesmæssige, kognitive, sociale) snarere end indhold, og er en proces af fælles opmærksomhed, hvor klientens mentale liv er i fokus.

Læs mere om mentalisering

Pris: 1100 kr. i timen